2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Kürt Siyaseti Üzerine: Başarının Kapsamı, Mekanı ve KaynağıCuma ÇİÇEK
 

Paris Politik Etütler Enstitüsü (SciencesPo.) / Uluslararası Etütler ve Araştırmalar Merkezi (CERI)

18 Ağustos 2014

İçindekiler


Giriş / 3

A. HDP ya da Yeni Siyasetin Kurucu Söylemleri / 4
 

 1. Radikal olmayan sınıf siyaseti
 2. Özgürlükçü ve çoğulcu kimlik siyaseti
 3. Kürt meselesinde ayrılıkçı olmayan Türkiye çözümü
 4. Kadın özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği
 5. Çevre ve ekoloji
 6. Demokratik katılım ya da cumhur meclisleri
 7. Çözüm ve gelecek vurgusu: Yeni yaşam

B. Başarının Kapsamı ve Mekanı / 6

 1. Politik Kürt bölgesinde yükseliş
 2. Politik olmayan kültürel Kürt bölgesinde yükseliş
 3. Batı metropollerinde yükseliş
 4. Diğer batı illerinden alınan oylar

C. Başarının Kaynakları / 13

 1. Cumhurbaşkanlığı seçimin özgünlüğü
 2. Seçim barajı meselesi
 3. Türkiyelileşme siyasetinin başarısının limitleri
 4. Kürt siyasetinin yükselişi
 5. Kürt meselesinin jeopolitiği
 6. Çözüm süreci ve güçlenen legal Kürt siyaseti
 7. Seçim söylemi: Yeni sol siyasetin inşası
 8. Başarılı seçim stratejisi ve kampanyası
 9. Demirtaş’ın performansı
 10. Rakiplerin pozisyonu

Son Söz / 19

Makalenin tamamı için tıklayın...